top of page

Splošni pogoji poslovanja fotografske storitve Nadica Petrova, s.p.

 

1. ČLEN – SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

1.1 Infinity Photography je ime, pod katerim deluje fotografinja Nadica Petrova (v nadaljevanju fotografinja), registrirana za opravljanje fotografske dejavnosti preko s.p. Fotografinja je specializirana za fotografijo porok, fotografiranje nosečnic, novorojenčkov, malčkov ter družin. Vsa objavljena vsebina na spretni strani www.skoziobjektiv.com vključno z fotografijami je last Nadica Petrove in je avtorsko zaščitena. Kopiranje in objavljanje teh del v komercialne namene je prepovedana.

 

1.2 Fotografiranje poteka po predhodnem dogovoru preko elektronske pošte infinity.photography.pro@gmail.comi, preko izpolnitve obrazca na spletni strani www.skoziobjektiv.com,/www.photo-infinity.com, preko socialnega omrežja Facebook ali preko telefona na številki 040- 971 - 835.
1.3 Z rezervacijo potrjujete, da ste si ogledali fotografije na spletni strani in ste seznanjeni s ponudbo. Fotografinja si pridržuje pravico, da datum fotografiranja prestavi zaradi bolezni, slabega vremena ali drugih nepredvidljivih dogodkov.

 

 

2. ČLEN – PISNA SOGLASJA

2.1 Pred fotografiranjem je zaradi zaščite podjetja, varnosti in/ali mladoletnosti vašega otroka potrebno podpisati pisno soglasje. Na dan fotografiranja vas bomo prosili tudi, da podpišete pisno soglasje v primeru objave fotografij na socialnem omrežju Facebook ali Instagram ter na spletni strani www.skoziobjektiv.com, ki bo izključno v promocijske namene Infinity Photography.

 

 

3. ČLEN – ZAGOTOVITEV VARNOSTI

3.1 Med celotnim fotografiranjem želimo zagotoviti varnost vašega novorojenčka, malčka ali družine. Med fotografiranjem je obvezna prisotnost staršev oz. zakonitih zastopnikov, ki v celoti prevzemajo odgovornost za varnost svojih/-ega otrok/-a.

 

3.2 Staršema je dovoljeno sodelovanje pri fotografiranju in pomoč fotografoma, če je to želja stranke.

 

 

4. ČLEN – NAROČILO STORITVE

4.1 Z naročilom storitve fotografiranja se stranka zavezuje, da je seznanjenja z izvedbo, ceno, rokom in datumom plačila, nakar bo potrdila, da se strinja s splošnimi pogoji in podpisala pogodbo o sodelovanju.

 

4.2 Šteje se, da je z naročilom storitve fotografiranja pri fotografinji Nadici Petrovi po seznanitvi z izvedbo, ceno, rokom in datumom plačila sklenjena podjemna pogodba. Cene storitev so objavljene v ceniku, ki ga prejmete ob povpraševanju in vam ga posredujemo preko elektronske pošte. Stranka po koncu fotografiranja prejme račun po pošti ali na e-naslov. Na računu je navedena opravljena storitev ter cena storitve. Plačilo je potrebno opraviti najkasneje v roku 8 dni od prejema računa. Možni so naslednji načini plačila: nakazilo na TRR račun: SI56 odprt pri Delavski hranilnici d.d.. Popusti se ne seštevajo. Popust ne velja za akcijske cene. Popust velja le za ceno paketnega fotografiranja.

 

 

5. ČLEN – DISTRIBUCIJA

5.1 Infinity Photography bo po fotografiranju izmed posnetih fotografij izbrala najboljše in le-te računalniško obdelala, nato pa po dogovorjenem času stranki predala fotografije in dogovorjene izdelke. Fotografije v digitalni obliki in/ali na prenosnem mediju stranka dobi po pošti, skupaj z vsebino, ki je bila predhodno dogovorjena. Fotografije boste prejeli v 14 - 30 dneh po fotografiranju, rok za dobavo fotoknjig in ostalih tiskanih izdelkov pa je variabilen oziroma odvisen od datuma našega naročila in predvidenega časa dostave tiskarskega podjetja.

 

5.2 Za prekoračitev rokov v primeru višje sile ali nenadne bolezni fotografa ne odgovarjata. Z oddajo naročila se strinjate, da ste v celoti prebrali in razumeli opise produktov, ki so navedeni v ceniku. Po opravljeni storitvi lahko stranka poda svoje mnenje o storitvi na socialnem omrežju FB/ Infinity Photography ali na spletni strani, kjer se v primeru soglasja mnenje objavi na spletni strani www.skoziobjektiv.com Če ne želite, mnenju ne bomo dodali vašega osebnega imena ali osebnega imena vašega otroka.

 

 

6. ČLEN – POTNI STROŠKI

6.1 Fotografinja opravlja fotografiranje na domu ter v naravi, za kar se obračunajo potni stroški, ki se dogovorijo s stranko pred izvajanjem fotografske storitve. Za potne stroške ne vzamemo standardne kilometrine.

 

 

7. ČLEN – DARILNI BON IN POPUSTI

7.1 Če ob prejetju fotografij prejmete darilni bon ali če ste bon prejeli kot darilo, ga lahko koristite le do datuma, ki je označen na bonu. Rezervacija termina je potrebna najmanj 30 dni pred iztekom bona, za prepozne rezervacije fotografa ne odgovarjata. Menjava bona za gotovino ni možna. Če ima bon označenega upravičenca bona, lahko le-ta koristi bon, kar pomeni da ni prenosljiv na drugega družinskega člana, starša ali zakonitega zastopnika.

 

7.2 Popusti se ne seštevajo. Popust ne velja za akcijske cene. Popust velja le za ceno oziroma paket, ki je označen na bonu in ne za ostale storitve (fotografije, fotoknjigo, ostale izdelke), razen če je izrecno drugače napisano na bonu.

 

 

8. ČLEN – AVTORSKE PRAVICE IN OBJAVA FOTOGRAFIJ

8.1 Fotografinja dodeli del materialnih avtorskih pravic naročniku ob plačilu storitve in sicer pravico reproduciranja fotografij za nekomercialno uporabo, vendar si pridržuje pravico do objave fotografij za namene trženja po socialnih omrežjih in objave referenc na spletni strani www.skoziobjektiv.com

 

8.2 Stranki je dovoljena shranitev fotografij v elektronski obliki ter pravica objave fotografij v javnosti (objava na socialnih omrežjih, tiskanih medijih, ipd.). V primeru komercialne objave je stranka dolžna obvestiti fotografa, v vsakem primeru pa ob deljenju fotografij na socialnih omrežjih navesti Infinity Photography z oznako " © Infinity.photography.pro". Če se fotografije s strani stranke delijo v komercialne namene, stranka mora predhodno pridobiti pisno soglasje avtorja Infinity Photography.

 

 

9. ČLEN – IZREDNI DOGODKI

9.1 V primeru višje sile (okvare strojne opreme, kraje fotografske opreme, nenamerno uničenje fotografske opreme), ki bi se pripetila med fotografiranjem, obdelovanjem fotografij ali med distribucijo fotografij, kar bi za posledico imelo, da stranka fotografij ne more prejeti, fotografa ne odgovarjata za izgubo originalnih posnetih fotografij, vseeno pa se zavezujeta, da stranki povrneta vplačani znesek fotografske storitve.

 

9.2 Po distribuciji fotografij na USB-ključek in/ali po prejetju fotografij je stranka sama odgovorna za fotografije in njihovo hrambo. Infinitiy Photography bo originale zadržala še naslednjih 14 dni po odpošiljanju/prejetju fotografij, a ne odgovarja za vašo izgubo/uničenje USB-ključka. Priporočamo, da si fotografije shranite na disk in/ali na dodaten USB/CD.

 

9.3 Če fotografa ne moreta izvršiti naročene storitve zaradi nepredvidljivih dogodkov (bolezen, smrt v družini, druge zdravstvene težave) je zavezan prestaviti fotografiranje na drug termin, ki ustreza tako stranki kot izvršitelju storitve. 9.4 V primeru nenamernega ali namernega uničenja fotografske in/ali opreme, ki jo povzroči stranka na dan fotografiranja, je le-ta obvezana nadomestiti vso uničeno fotografsko in/ali strojno opremo po cenah, ki so na trgu za uničene izdelke takrat aktualne. Enako velja tudi, če se za zlonameren nastanek škode krivca na dan naročene storitve ne najde. Naša fotografska in strojna oprema je naš edini vir preživetja, hkrati pa smo z njimi dolžni zagotoviti izdelek tudi naročnikom pred in za vami.

 

 

10. ČLEN – UNIKATNOST STORITVE

10.1 Fotografinja bo po svojih najboljših zmožnostih uresničila pričakovanja stranke in upoštevala vaše želje pri fotografiranju. Ker pa je vsaka fotografija plod lastnega znanja in trenutne kreativnosti, Infinity Photography ne dovoljuje reklamacij na kompozicijo in tehniko fotografij. Izbor najlepših fotografij in njihova obdelava je prav tako predmet našega umetniškega navdiha, zato dodatnih in/ali neobdelanih fotografij (RAW-jev) ne pošiljamo, saj se ne smatrajo za končen izdelek. Prav tako ne dovoljujemo pregleda in/ali lastnega izbora neobdelanih fotografij, ter te storitve pod nobenim pogojem ne zaračunavamo. Cena vključuje le eno revizijo.

 

10.2 Fotografinja samostojno izbere število fotografij, ki jih stranka dobi, zavezuje pa se, da bo število fotografij v rangu, ki je naveden na naročenem paketu.

 

10.3 Fotografinja in stranka se dogovorita, da bosta reševala vse spore, ki bi nastali iz njunega naročniškega razmerja sporazumno. Če se rešitev morebitnega spora ne doseže sporazumno, urejata sporne zadeve preko pristojnega sodišča.

 

 

11. ČLEN – SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

11.1 Splošni pogoji poslovanja so objavljeni na spletni strani www.skoziobjektiv.com Posamezniki in starši oz. zakoniti zastopniki otrok se tako z rezervacijo fotografske storitve pri Infinity Photography in s podpisom pogodbe o sodelovanju zavezujejo, da so prebrali Splošne pogoje poslovanja, so z njimi seznanjeni in se jih zavezujejo spoštovati.

 

11.2 Fotografinja Nadica Petrova si pridržuje pravico, da splošne pogoje poslovanja kadarkoli spremeni.

12. ČLEN – CENIK

Sestavili smo okvirni cenik, ker se želje strank razlikuje. Cenik velja od 29.12.2023. Vse cene so v EUR. Pridržujemo si pravico do spremembe.

13. POLITIKA ZASEBNOSTI

S klikom na TUKAJ, si lahko preberete tudi politiko zasebnosti podjetja Fotografske storitve Nadica Petrova, s.p.

bottom of page